Share
Go down
avatar
thanhxua
Khách viếng thăm

Icon Ảnh Của anh Em À

on 29/03/08, 01:17 am

<rss version="2.0">

<channel>

<atom:id>
</atom:id>
<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2008 18:15:40 +0000</lastBuildDate>
<category domain="http://schemas.google.com/g/2005#kind"<title>Xuanduc - Xuân Đức A3k43's Photo Gallery</title>
<description/>
<link−
<image>

<url>
</url>
<title>Xuanduc - Xuân Đức A3k43's Photo Gallery</title>
<link</image>
<managingEditor>Xuanduc - Xuân Đức A3k43</managingEditor>
<generator>Google Photos</generator>
<openSearch:totalResults>4</openSearch:totalResults>
<openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex>
<openSearch:itemsPerPage>1000</openSearch:itemsPerPage>

<item>

<guid isPermaLink="false">
</guid>
<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:00:00 +0000</pubDate>
<atom:updated>2008-03-04T08:16:48.000Z</atom:updated>
<category domain="http://schemas.google.com/g/2005#kind"<title>Lienhoan - Thamquan</title>

<description>
<table><tr><td style="padding: 0 5px"><a href="http://picasaweb.google.com/mailbox.phay/LienhoanThamquan"><img style="border:1px solid #5C7FB9" src="http://lh6.google.com/mailbox.phay/R8z8aFBmGjE/AAAAAAAAAX0/YK-84kc07MM/s160-c/LienhoanThamquan.jpg" alt="Lienhoan - Thamquan"/></a></td><td valign="top"><p><font color="#333333">A3k43</font></p><font color="#6B6B6B">Date: </font><font color="#333333">Mar 4, 2008</font><br/><font color="#6B6B6B">Number of Photos in Album: </font><font color="#333333">112</font><br/><p><a href="http://picasaweb.google.com/mailbox.phay/LienhoanThamquan"><font color=\"#112ABB\">View Album</font></a></p></td></tr></table>
</description>

<link>
</link>
<author>Xuanduc - Xuân Đức A3k43</author>

<media:group>
<media:title type="plain">Lienhoan - Thamquan</media:title>
<media:description type="plain">A3k43</media:description>
<media:keywords/>
<media:content url="http://lh6.google.com/mailbox.phay/R8z8aFBmGjE/AAAAAAAAAX0/YK-84kc07MM/LienhoanThamquan.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="http://lh6.google.com/mailbox.phay/R8z8aFBmGjE/AAAAAAAAAX0/YK-84kc07MM/s160-c/LienhoanThamquan.jpg" height="160" width="160"/>
<media:credit>Xuanduc - Xuân Đức A3k43</media:credit>
</media:group>
</item>

<item>

<guid isPermaLink="false">
</guid>
<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:00:00 +0000</pubDate>
<atom:updated>2008-03-04T07:47:09.000Z</atom:updated>
<category domain="http://schemas.google.com/g/2005#kind"<title>A3k43</title>

<description>
<table><tr><td style="padding: 0 5px"><a href="http://picasaweb.google.com/mailbox.phay/A3k43"><img style="border:1px solid #5C7FB9" src="http://lh3.google.com/mailbox.phay/R8z4XVBmF5E/AAAAAAAAACM/l_NRJStX14Q/s160-c/A3k43.jpg" alt="A3k43"/></a></td><td valign="top"><p><font color="#333333">A3k43</font></p><font color="#6B6B6B">Location: </font><font color="#333333">Bắc Ninh</font><br/><font color="#6B6B6B">Date: </font><font color="#333333">Mar 4, 2008</font><br/><font color="#6B6B6B">Number of Photos in Album: </font><font color="#333333">1</font><br/><p><a href="http://picasaweb.google.com/mailbox.phay/A3k43"><font color=\"#112ABB\">View Album</font></a></p></td></tr></table>
</description>
<link<author>Xuanduc - Xuân Đức A3k43</author>

<media:group>
<media:title type="plain">A3k43</media:title>
<media:description type="plain">A3k43</media:description>
<media:keywords/>
<media:content url="http://lh3.google.com/mailbox.phay/R8z4XVBmF5E/AAAAAAAAACM/l_NRJStX14Q/A3k43.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="http://lh3.google.com/mailbox.phay/R8z4XVBmF5E/AAAAAAAAACM/l_NRJStX14Q/s160-c/A3k43.jpg" height="160" width="160"/>
<media:credit>Xuanduc - Xuân Đức A3k43</media:credit>
</media:group>

<georss:where>

<gml:Point>
<gml:pos>21.198496447867047 106.09771728515625</gml:pos>
</gml:Point>
</georss:where>
</item>

<item>

<guid isPermaLink="false">
</guid>
<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 07:00:00 +0000</pubDate>
<atom:updated>2008-03-04T08:03:52.000Z</atom:updated>
<category domain="http://schemas.google.com/g/2005#kind"<title>Ngay phu nu viet nam 2007</title>

<description>
<table><tr><td style="padding: 0 5px"><a href="http://picasaweb.google.com/mailbox.phay/NgayPhuNuVietNam2007"><img style="border:1px solid #5C7FB9" src="http://lh3.google.com/mailbox.phay/R8z5XVBmF7E/AAAAAAAAANA/N0GagPUGj3E/s160-c/NgayPhuNuVietNam2007.jpg" alt="Ngay phu nu viet nam 2007"/></a></td><td valign="top"><p><font color="#333333">A3k43</font></p><font color="#6B6B6B">Date: </font><font color="#333333">Oct 20, 2007</font><br/><font color="#6B6B6B">Number of Photos in Album: </font><font color="#333333">39</font><br/><p><a href="http://picasaweb.google.com/mailbox.phay/NgayPhuNuVietNam2007"><font color=\"#112ABB\">View Album</font></a></p></td></tr></table>
</description>

<link>
</link>
<author>Xuanduc - Xuân Đức A3k43</author>

<media:group>
<media:title type="plain">Ngay phu nu viet nam 2007</media:title>
<media:description type="plain">A3k43</media:description>
<media:keywords/>
<media:content url="http://lh3.google.com/mailbox.phay/R8z5XVBmF7E/AAAAAAAAANA/N0GagPUGj3E/NgayPhuNuVietNam2007.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="http://lh3.google.com/mailbox.phay/R8z5XVBmF7E/AAAAAAAAANA/N0GagPUGj3E/s160-c/NgayPhuNuVietNam2007.jpg" height="160" width="160"/>
<media:credit>Xuanduc - Xuân Đức A3k43</media:credit>
</media:group>
</item>

<item>

<guid isPermaLink="false">
</guid>
<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 16:53:29 +0000</pubDate>
<atom:updated>2008-03-12T08:34:05.000Z</atom:updated>
<category domain="http://schemas.google.com/g/2005#kind"<title>My class</title>

<description>
<table><tr><td style="padding: 0 5px"><a href="http://picasaweb.google.com/mailbox.phay/MyClass"><img style="border:1px solid #5C7FB9" src="http://lh6.google.com/mailbox.phay/R9eVWplZ7VE/AAAAAAAAAZQ/htisamSAwqE/s160-c/MyClass.jpg" alt="My class"/></a></td><td valign="top"><p><font color="#333333"></font></p><font color="#6B6B6B">Date: </font><font color="#333333">Mar 25, 2007</font><br/><font color="#6B6B6B">Number of Photos in Album: </font><font color="#333333">1</font><br/><p><a href="http://picasaweb.google.com/mailbox.phay/MyClass"><font color=\"#112ABB\">View Album</font></a></p></td></tr></table>
</description>
<link<author>Xuanduc - Xuân Đức A3k43</author>

<media:group>
<media:title type="plain">My class</media:title>
<media:description type="plain"/>
<media:keywords/>
<media:content url="http://lh6.google.com/mailbox.phay/R9eVWplZ7VE/AAAAAAAAAZQ/htisamSAwqE/MyClass.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="http://lh6.google.com/mailbox.phay/R9eVWplZ7VE/AAAAAAAAAZQ/htisamSAwqE/s160-c/MyClass.jpg" height="160" width="160"/>
<media:credit>Xuanduc - Xuân Đức A3k43</media:credit>
</media:group>
</item>
</channel>
</rss>
avatar
Nooby
Tổng số bài gửi : 40
Điểm kinh nghiệm : 1
Điểm thưởng : 0
Đến từ : tamgiang yenphong
Ngày tham gia : 22/12/2007
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Ảnh Của anh Em À

on 16/04/08, 10:18 am
trời thế mà đưa những ảnh xấu kia lên làm gì ....hooo big grin
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết