Share
Go down
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Gộp chung Đề tài + Bài Gửi và HD tạo Lastest Topic

on 12/09/08, 03:23 pm
Gộp chung Đề tài và Bài gửi:

Thay
Code:
{L_TOPICS}
{L_POSTS}

=

Code:

Thống kê

Thay

Code:
{catrow.forumrow.TOPICS}
{catrow.forumrow.POSTS}

=

Code:
<center>{L_TOPICS}:{catrow.forumrow.TOPICS} | {L_POSTS}:{catrow.forumrow.POSTS}</center>

Tạo bảng Lastest Topic:

1.Bật widget recent topic và đặt bên trái...

2.Go to Display/template/portal/mod_recent_topics:

Change it by
Code:
<!-- BEGIN classical_row -->
<table style="border:#CCCCCF 1px solid;" width="100%">
  <tr>
      <th height="25" colspan="3"><span class="genmed" width="100%"><b><center>Bài gửi sau cùng</center></b></span></th>
  </tr>
  <tr>
      <td class="catHead" align="center"><span class="genmed">Bài gửi</span></td>
      <td class="catHead" align="center"><span class="genmed">Người gửi</span></td>
      <td class="catHead" align="center"><span class="genmed">Thời gian</span></td>
      <!-- BEGIN recent_topic_row -->
  <tr>
      <td class="row1" align="left" width="50%"><span class="gensmall">
      <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a></td>
      <td class="row1" align="left" width="25%"><span class="gensmall"><a href="{classical_row.recent_topic_row.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.S_POSTER}</span></a></td>
      <td class="row1" align="left" width="25%"><span class="gensmall">{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}<br /></span></td>
  </tr>
<!-- END recent_topic_row -->
</table>
<!-- END classical_row -->

3.Go to Display/template/quản lí tổng thể/overall_header_new

Change
Code:
Code:
<td valign="top" width="{C1SIZE}">
<div id="{ID_LEFT}">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR}
<!-- BEGIN saut -->
<div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
<!-- END saut -->
<!-- END giefmod_index1 -->
</div>
</td>
by
Code:
<td valign="top" width="100%">
<div id="center">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR}
<!-- BEGIN saut -->
<div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
<!-- END saut -->
<!-- END giefmod_index1 -->
</div>
</td>
</tr>
<tr>
Xong!

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết